• COUPLING (HUB X HUB)  1
  Item # Nominal Size Pcs/Bag Pcs/Ctn
  1501 1-1/2" 20 500
  1502 2" 10 400
  1503 3" 5 120
  1504 4" 5 80
  1505 6" 1 6
 • REDUCER COUPLING(HUB x HUB)  2
  Item # Nominal Size Pcs/Bag Pcs/Ctn
  1514 1-1/2" x 2" 10 400
  1515 1-1/2" x 3" 1 108
  1516 2" x 3" 1 108
  1517 2" x 4" 1 96
  1518 3" x 4" 1 42
 • FITTING CLEAN OUT ADAPTER (SPIGOT x FPT)  3
  Item # Nominal Size Pcs/Bag Pcs/Ctn
  1540 1-1/2" 10 700
  1541 2" 10 330
  1542 3" 1 90
  1543 4" 1 50
  1544 6" 1 20
 • FITTING CLEAN OUT ADAPTER W/PLUG(SPIGOT x FPT)  4
  Item # Nominal Size Pcs/Bag Pcs/Ctn
  1560 1-1/2" 10 700
  1561 2" 10 330
  1562 3" 1 90
  1563 4" 1 50
  1564 6" 1 20
 • FEMALE ADAPTER(FPT x HUB)  5
  Item # Nominal Size Pcs/Bag Pcs/Ctn
  1509 1-1/2" 10 650
  1510 2" 10 400
  1511 3" 1 108
  1512 4" 1 62
  1513 6" 1 10
 • MALE ADAPTER (MPT x HUB)  6
  Item # Nominal Size Pcs/Bag Pcs/Ctn
  1571    1-1/2" 20 700
  1572    2" 20 300
  1573    3" 1 150
  1574    4" 1 81
第 1 页,共 7 页12345...最旧 »

COPYRIGHT © 2016NINGBO FUJIA textile

DESIGH BY:HWAQ.